FSI STEG 2 Tränarutbildning under SISU-lägren 2018 (FSS, SFI och FSO)

Finlands Svenska Idrott erbjuder i samarbete med Finlands Svenska Orienteringsförbund, Finlands Svenska Skidförbund samt Svenska Finlands Idrottsförbund ett utbilningsformat för tränarutbildning som genomförs parallellt med SISU-teamets läger. Målet med SISU-teamet är att utveckla uthållighetsidrotten i Svenskfinland genom en gräns- och grenöverskridande verksamhet.

Målet med SISU-teamet är att utveckla uthållighetsidrotten i Svenskfinland genom en gräns- och grenöverskridande verksamhet. I verksamheten medverkar förutom FSI även Finlands Svenska Orienteringsförbund, Finlands Svenska Skidförbund och Svenska Finlands Idrottsförbund. 

Under steg 2 tränarutbildningen får du lära dig mera om bl.a. träningslärans utgångspunkter, muskelaktion, träningsplanering, menta styrka samt olika idrotts-skador. Utbildningen består av praktiska övningar inom den egna idrottsgrenen, grenöverskridande träningar samt olika föreläsningar. I utbildningen ingår även självstudier i form av distansuppgifter mellan träningslägren. Utbildningens totala omfattning är 150 timmar. För att delta i steg 2 utbildningen önskar vi att du avklarat steg 1 utbildningen eller kan påvisa erfarenhet som tränare.

Förutsättningen är att kunna delta i utbildningen är närvaro vid tre av de fyra lägren som arrangeras. Pricet för utbildningen är 400 €.

13-15.10.2017, Kuortane
16-18.3.2018, Pajulahti   
11-13.5.2018, Kuortane       
12-14.10.2018, Pajulahti
11-13.1.2019, Kuortane   
 

Ansökningsperioden pågår fram till 28 februari 2018.

Anmälningar till: kristian.forsell@idrott.fi

Mera information: Kristian Forsell tfn (mobil): +358-44-264 9067

 

IDROTTSTRÄNARUTBILDNINGen (ITU)

Som tränare för idrottande ungdomar är du en ledargestalt med stort ansvar. Genom att gå FSI:s idrottstränarutbildningen får du råg i ryggen, ökat självförtroende och större trygghet i ditt vardagliga tränarskap. Idrottstränarutbildningen bygger på FSI:s basledarutbildning och du fördjupar dig i ämnesområdena träningslära och tränarskap. Kursen som omfattar aderton studietimmar genomförs som en gränsöverskridande grundutbildning för alla idrottsgrenar. Efter genomförd idrottstränarutbildning är det tryggt att fortsätta med idrottsförbundens grenspecifika tränarutbildning.

Utbildningen vänder sig till dig som vill träna eller redan tränar ungdomar från tonåren och upp till unga vuxna dvs. 14-19 år. Kursdeltagaren har redan erfarenhet av att träna och leda ungdomsgrupper eller har tidigare gått barnledarutbildningen.

Idrottstränarutbildningen behandlar mål- och tävlingsinriktad träning av 14-19-åringar. På kursen får deltagaren redskap för att vara en positiv och inspirerande tränare som har förståelse för idrottande ungdomar. Kursinnehållet ger deltagaren verktyg att inom idrotten fostra ungdomarna till ansvarsfulla adepter som förstår vilka krav det ställs för att utvecklas maximalt inom idrotten. På idrottstränarutbildningen får deltagaren också kunskap att hantera svåra situationer såsom t.ex. idrottsskador.

FSI förutsätter att kursdeltagarna är minst 18 år gamla. Kursen är uppdelad i teoretiska pass och praktiska övningar.

Kursens innehåll och omfattning, 18h, två studiedagar

Idrottstränarutbildningen tar inte fasta på någon specifik idrottsgren. Kursen behandlar träning av olika egenskaper och träningsplanering.

Innehåll:

Träningslärans utgångspunkt

Muskelaktion

Träning av kondition och uthållighet
Träning av muskelstyrka
Träning av snabbhet och spänst
Träning av koordination
Träning av rörlighet

Träningsplanering

Mental styrka

Antidopning och etik

Kost och idrott

Idrottsskador

Bollspelsidrotter
Kampidrotter
Konditionsidrotter
Koordinationsidrotter
Styrkeidrotter

 

ALLMÄN KURSINFORMATION

 
Kursmaterial
Träningslära för idrotterna, SISU Idrottsböcker
 
Kursens pris
160 euro, vilket innehåller föreläsningar, kursmaterial och kaffe. Eventuell lunch och övernattning tillkommer.
 
Målgrupp
För dig som har tränarerfarenhet och vill utveckla dig som tränare i förening, distrikt eller förbund.
 
Föreläsare och kursdragare
Kursdagarna kommer från FSI:s utbildarteam.
 
Information och anmälan
utbildning(at)idrott.fi

FINLANDS SVENSKA IDROTT r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: 0207309290 (växel)
e-post: info(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0211087-9